PODIJELI

Opština Pljevlja i projekat RILOUD ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja da dostave predloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Pljevlja iz sljedećih prioritetnih oblasti:

KULTURA

-Podizanje svijesti o značaju i očuvanju kulturne baštine u cilju očuvanja kulturne baštine Pljevalja

-Očuvanje izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,  razvoj zanata i umjetničkih vještina

DRUŠTVENA BRIGA O MLADIMA

-Uspostavljanje funkcionalnog načina informisanja o mogućnostima za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena

-Povećanje motivisanosti i informisanosti mladih o učešću u procesu donošenja odluka

-Podsticanje i promovisanje mladih talenata

POMOĆ STARIJIM LICIMA

-Podrška starim licima u ruralnim područjima

-Inkluzija starih lica

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

-Edukacija i informisanje građana o zagađenosti životne sredine

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

-Promocija domaćih proizvoda, edukacija poljoprivrednih proizvođača

-Podsticaj ruralnog razvoja kroz razvoj turizma, domaće radinosti, organske proizvodnje….

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 12.000 EUR po projektu.  Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.   S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte,  maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od  5  do 7 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od februara 2019. do 31. avgusta 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane NVO (udruženja ili fondacije) sa sjedištem u opštini Pljevlja, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori.

Imajući u vidu da će se ovim Konkursom raspodijeliti preostala sredstava opredijeljena za prvi ReLOaD Konkurs objavljen u martu ove godine, nevladinim organizacijama kojima su dodijeljena sredstva u okviru prvog ReLOaD Konkursa, ne mogu biti dodijeljena sredstva u ovom Konkursu.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Pljevlja se može preuzeti od 20. novembra 2018. – 03. januara 2019. Godine.  U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata sa Konkursom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd., u Pljevljima će 23. novembra  2018. godine, u periodu od 12 do 13.30 sati, u Sali Skupštine opštine Pljevlja biti organizovan „Info dan”, a nakon toga na istoj lokaciji 29. novembra 2018 godine u 12 sati  i „Dan otvorenih vrata” na kojim će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija kojima nisu dodijeljena sredstva na prethodnom Konkursu, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnom Konkursu, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Komentariši