PODIJELI

Nakon pribavljanja saglasnosti od Uprave za javne nabavke opština Pljevlja pokrenula je pregovarački postupak za nabavku i postavljanje opreme. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda dobila je saglasnost od Uprave za javne nabavke da pokrene pregovarački postupak za nabavku i postavljanje  opreme za Dom kulture bez prethodnog objavljivanja poziva za javne nabavke.

Službenik za javne nabavke Blažo Šubarić rekao nam je da je dokumantacija poslata na sedam adresa, ranijim učesnicima javnih poziva. Otvaranje ponuda bilo je zakazano za 19. novembar ali je zbog zahtjeva jednog ponuđača odloženo za 26. 11. 2018. godine.

Šubarić naglašava da je otvaranje ponuda javno i da će biti obavljeno u prostorijama opštine u prisustvu ovlašćenih predstavnika. Pregovaranje će se obaviti sa svima pojedinačno nakon čega će Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ukupna predračunska vrijednost predviđena za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture je 200 hiljada eura, a predviđena je nabavka opreme za Narodnu biblioteku „Stevan Samardžić“, JU Školu za osnovno muzičko obrazovanje, Umjetničku galeriju „Vitomir Srbljanović“ sa zbirkom humora i satire i Zavičajni muzej.

Komentariši