PODIJELI

U ovoj godini od ukupno 5. 505 zahtjeva za podršku po grlu u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu pravo na podršku ostvarilo je 5.202 gazdinstva.

Korisnicima podrške koji su na svojim gazdinstvima držali ukupno 35.709 krava i priplodnih junica, 108.505 ovaca i 14.566 koza  isplaćeno je 2.332.232€.

Pored minimalnog broja grla, uslovi za dobijanje premije su: da se grla drže minimalno šest mjeseci na gazdinstavu, da su obilježena ušnim markicama i registrovana u Centralnom registru gazdinstava i životinja i da držalac uredno vodi evidenciju, posjeduje pasoše za goveda, odnosno da vrši godišnje popise ovaca i koza u skladu sa zakonom, kao i da su nad životinjama sprovedene mjere po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja. Takođe, obaveza držaoca je bila i to da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u isti ima upisano minimum 1 ha poljoprivrednog zemljišta, kao i da poštuje preporuke Kodeksa dobre poljoprivredne prakse.

Nakon administrativne i terenske kontrole podnijetih zahtjeva, utvrđeno je da 4.176 gazdinstava ispunjava predviđene kriterijume i isplaćena im je premija u iznosu od 70€ po grlu za priplodne krave i junice, odnosno 8€ za priplodne ovce i koze. Premije su isplaćene za broj grla koje je utvrdila terenska kontrola.

Ohrabreni rastom broja korisnika podrške u sektoru stočarstva, Ministarstvo će nastaviti da u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima kreira ambijent za dalji razvoj i rast konkurentnosti ovog sektora, sa fokusom na edukaciju, pravovremeno informisanje i pomoć u ispunjavanju propisanih standarda i procedura.

Komentariši