PODIJELI

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine odgovorila da je uzrok eneormnoj koncentraciji PM 10 čestica za vikend bilokratkotrajno isključenje struje u mjernoj stanici koje je   prouzrokovalo destabilizaciju uređaja.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dostvila je odgovor na pitanja kolege Milivoja Irića o uzrocima enormnog prekoračenja satnih vrijednosti PM 10 čestica 24. i 25. novembra na stacioniranoj mjernoj stanici u Gagovića imanju. Novinar je ukazao na zabiljažena prekoraćenja i pitao da li su uređaji u mjernoj stanici ispravni i ako nisu šta je uzrokovalo taj kvar? U odgovura Agencije kaže se, 24. novembra 2018. godine, oko 16h, došlo je do prekida u napajanju električnom energijom, stacionarne stanice za kvalitet vazduh, na lokaciji Gagovića imanje u Pljevljima. Kako je javnost upoznata, u ovakvim i sličnim situacijama dolazi do destabilizacije mjernih uređaja, koji ne očitavaju realno stanje. Istog dana je na sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine postavljeno obavještenje, koje govori o tome. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine kontinuirano ulaže napore u prevazilaženju problema i toga je dana vršila ugradnju UPS uređaja koji služi za rezervno napajanje električnom energijom, i na kratko je isključena struja u mjernoj stanici u Pljevljima. Ovaj uređaj služi da se obezbijedi stabilno napajanje strujom mjernih instrumenata u slučaju da se desi kratkotrajni prekid u snabdijevanju električnom energijom koji može biti prouzrokovan kvarovima na elektro-distributivnoj mreži. Ovo kratkotrajno isključenje je prouzrokovalo destabilizaciju uređaja. Nakon ponovnog pustanja u rad, neophodna je stabilizacija instrumenata u trajanju od 12 do 24 sata i u tom periodu moguće su pojave vrijednosti koncentracija koje ne odgovaraju stvarnom stanju kvaliteta vazduha, što je bio slučaj 24. ovog mjeseca. Napominjemo da su podaci prikazani u realnom vremenu  tzv. ne validirani podaci, i neophodna je njihova provjera i validacija od strane akreditovane institucije prije zvanične objave u okviru mjesečnih izvještaja o kvalitetu vazduha. Uz podsjećanje, da je CETI u obavezi da do 15.u mjesecu, dostavi Ageniji zvanični mjesečni izvještaj o kvalitetu vazduha sa validiranim podacima za protekli mjesec, koje će Agencija zatim objaviti na svom sajtu. Ukoliko bude problema u radu uređaja, Agencija će kao i do sada pravovremeno informisati javnost putem medija i web portala Agencije.

Komentariši