PODIJELI

Od 29. novembra do 1. decembra biće održana obuka nevladinim organizacijama “Upravljanje projektnim ciklusom. Organizator je opština Pljevlja i projekta ReLOaD.

Obuka za nevladine organizacije “Upravljanje projektnim ciklusom” održava se u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih predloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Opštine Pljevlja.

Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za pisanje  i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD Konkurs. Prije obuke 29. novembra 2018. godine od 12 sati i “Dan otvorenih vrata”.

Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).

Nakon trodnevne obuke, za učesnike će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog prijedloga.

Poželjno je da na obuci učestvuju dva polaznika iz iste (jedne) NVO.

Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine u šest teritorija ovog regiona, i trajaće tri godine. ReLOaD je finansiran od strane Evropske unije uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom. U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Projektne aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnose se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava koje su odabrane za učešće u projektu (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor).

Komentariši