PODIJELI

Uz saglasnost Uprave za javne nabavke, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda pokrenula je pregovarački postupak za nabavku i ugradnju opreme u Domu kulture. Otvaranje ponuda održano je 26. novembra u prostorijama opštine Pljevlja. Prijavila su se četiri ponuđača.

Nakon pribavljanja saglasnosti od Uprave za javne nabavke opština Pljevlja pokrenula je pregovarački postupak za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture po partijama, bez prethodnog objavljivanja poziva za javne nabavke. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke partija jedan predviđa nabavku kancelarijskog materijala predračunske vrijednosti 75 hiljada eura dok druga partija predviđa nabavku izložbenih vitrina predračunske vrijednosti 125 hiljada eura.  Ukupna predračunska vrijednost predviđena za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture je 200 hiljada eura.

Šubarić nam je rekao da je dokumantacija poslata na sedam adresa, ranijim učesnicima javnih poziva a da su se za pregovarački postupak prijavile 4 firme.

Za partiju jedan prijavila su se četiri ponuđača. “Grand Desing” D.O.O. Podgorica za prvu partiju ponudila je cijenu 70 hiljada 295 eura a za drugu 124 hiljade 405 eura. To je i jedina firma koja se prijavila za nabavku izložbenih vitrina.

“Tehnoinžinjering Šljivančanin” Podgorica ponudio je cijenu od 74 hiljade 657 eura za nabavku kancelarijskog materijala, “DR: Trade” DOO Podgorica ponudila je 70 hiljada 910 eura dok je “Was Design” DOO Podgorica ponudio cijenu od 66 hiljada 385 eura.

Šubarić kaže da će Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u narednom period vrednovati ponude i donijeti odluku.

Nabavka opreme predviđena je za Narodnu biblioteku „Stevan Samardžić“, JU Školu za osnovno muzičko obrazovanje, Umjetničku galeriju „Vitomir Srbljanović“ sa zbirkom humora i satire i Zavičajni muzej.

Komentariši