PODIJELI

Do 3. decembra poslodavci su prijavili 28.157 slobodnih radnih mjesta. Već duži period dominira radni angažman na određeno vrijeme. Od ukupnog broja oglašenih slobodnih radnih pozicija svega 2.018 mjesta je za rad na neodređeno vrijeme, dok je 26.139 na određeno.

Prema podacima prispjelim od Poreske uprave Crne Gore, baziranim na prijavama na obavezno socijalno osiguranje, zaposlenje je, u ovoj godini, dobilo 14.619 lica sa evidencije Zavoda. Razliku između zaposlenih sa evidencije Zavoda i prijavljenih slobodnih radnih mjesta predstavlja zapošljavanje stranaca.

Zbog specifičnosti privrede Crne Gore (posebno u turizmu i ugostiteljstvu i poljoprivredi koji su sezonskog karaktera) i strukturne neusklađenosti potreba poslodavaca za zanimanjima i nezaposlenih lica, poslodavci izvjesan broj radnih mjesta popunjavaju sa stanom radnom snagom.

Na neusklađenosti zadovoljavanja zahtjeva poslodavaca sa domaćom radnom snagom utiče i slaba spremnost domaće radne snage na migracije (prihvatanje zaposlenja van mjesta prebivališta), posebno kod ženske radne snage, zatim prihvatanje poslova u nižoj stručnoj spremi i rad u smjenama.

Iznos zarade često nije stimulativan za prihvatanje zaposlenja. Zahtjevi poslodavaca za sezonskom radnom snagom u turizmu i ugostiteljstvu su, uglavnom, za žensku radnu snagu, a manje za mušku, koja je spremnija za prihvatanje zaposlenja van mjesta prebivališta.

Zavod za zapošljavanje preduzima set mjera da zadovolji potrebe poslodavaca sa domaćom radnom snagom.Raznim programima iz okvira aktivne politike zapošljavanja kojima se doprinosi direktnom zapošljavanju, većoj zapošljivosti nezaposlenih lica, te uspostavljanju optimalnijeg odnosa između ponude i tražnje radne snage u ovoj godini je obuhvaćeno 3.649 nezaposlenih lica.

Uz to, Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u proteklih nekoliko godina je godišnje prosječno obuhvatano oko 3.500 lica (u 2018. godini 3.050 lica).

Komentariši