PODIJELI

U naredne tri godine najavljen je investicioni ciklus vrijedan više od 80 miliona eura. U kompaniji ističu da je izuzetno važno da se u potpunosti realizuje taj ambiciozan i važan plan kojim su definisani pravci i dinamika daljeg razvoja distributivne mreže.

Plan je rađen na osnovu analize postojećeg stanja elektrodistributivnog sistema i njime su definisani prioritetni projekti u primarnoj i sekundarnoj mreži, te drugi investicioni projekti koji su neophodni ovom sistemu.

Činjenica je da su gubici u distribuciji električne energije prisutni i u drugim zemljama u regionu i da je borba za njihovo smanjenje veliki izazov za distributere.

To je spor i dugotrajan proces naročito zbog karakteristika mreže u Crnoj Gori koja je vrlo složena i razuđena, a i zbog opreme koja je nerijetko dotrajala i preopterećena.

“CEDIS je u prethodne dvije godine dokazao da je finansijski samoodrživ i da ostvaruje profit. Zahvaljujući AMM projektu, gubici su svedeni na ispod 15 odsto, a nova brojila su omogućila i sasvim novi nivo opservabilnosti sistema.

Sve to je doprinijelo da je kompanija danas sposobna da bez negativnog uticaja na cijenu električne energije za krajnje potrošače, otpočne ovaj veoma intenzivan i zahtjevan investicioni ciklus.

A koliko je on ambiciozan, najbolje svjedoči činjenica da je za naredni trogodišnji period predviđeno da se uloži četiri puta više sredstava u srednje naponsku i niskonaponsku mrežu nego što je to bio višegodišnji prosjek ranijih ulaganja u ovaj dio sistema.

Cilj je, prije svega, da se svim korisnicima sistema obezbijede približno isti uslovi i isti kvalitet energije”, istakao je predsjednik odbora direktora CEDIS-a u intervjuu preuzetom iz Biltena kompanije Mili Čanović.

Ono što projekat “pametnih brojila” čini i dalje najznačajnijim dosad sprovedenim, jeste taj što kompanija, poslije niza godina kada su gubici povećavani iz godine u godinu, u posljednje vrijeme bilježi smanjenje gubitaka, što znači da je zaustavljen trend njihovog rasta. Iz CEDIS-a navode da se neće stati na tome sve dok se gubici ne svedu na prihvatljiv nivo.

Modernizacija distributivnog sistema i povećanje pogonske spremnosti je jedan od najznačajnijih uslova za uspješno poslovanje CEDIS-a.

Obaveza plaćanja finansijskih kompenzacija korisnicima zbog neodgovarajućeg kvaliteta isporuke električne energije, a koja će se početi primjenjivati od sredine 2019. godine, samo je dodatni, ali veoma važan razlog za preduzimanje svih mjera i aktivnosti u cilju poboljšanja sistema i sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom.

Prvi korak u narednom periodu biće da se razmotri uvođenje sistema za praćenje kvaliteta električne energije koji će nam omogućiti vrlo važne informacije za dalje djelovanje.

Danas, kada se tehnologije ubrzano razvijaju i stvari vrlo brzo mijenjaju, organizaciju distributivne djelatnosti treba podići na još viši nivo. CEDIS iz godine u godinu ulaže velika sredstva u svoj razvoj i ostvaruje sve bolje rezultate. U prošloj godini ostvaren je profit od 5,8 miliona eura. Očekuje se dobar rezultat i na kraju ove godine, a pozitivni pomaci primjetni su u gotovo svim segmentima poslovanja.

Komentariši