PODIJELI

Za lijekove je obezbijeđeno 55 miliona, a za medicinska sredstva 17,5 miliona eura, dok je za bruto zarade i ostala lična primanja planirano oko 99,5 miliona eura, od čega za neto plate zaposlenih u zdravstvu 58,56 miliona.

Kako se navodi u prijedlogu budžeta za 2019. godinu, 19 miliona eura biće izdvojeno za liječenje i rehabilitaciju u crnogorskim i inostranim privatnim klinikama, odnosno tri miliona više nego u ovoj godini.

U prijedlogu budžeta Ministarstvo zdravlja u 2019. godini dobiće 3,8 miliona eura, od čega je za transfer institucijama, pojedincima i nevladinim organizacijama predviđeno 1,89 miliona eura, za razvoj, ekonomsku održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite 558.906 eura. Za službena putovanja ovaj resor predvidio je 36.000 eura, a za neto plate zaposlenima 544.895 eura. Za sudske postupke planirano je 5.000 eura. Za ugovore o djelu planirano je 60.000 eura, dok je za konsultanske usluge i projekte predviđeno 35.000 eura.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić za Pobjedu kaže da je zadovoljan iznosom budžeta za narednu godinu, te da je prvi put približan potrebama zdravstvenog sistema.

Komentariši