PODIJELI

Razvoj sporta se podstiče sufinansiranjem iz Budžeta opštine Pljevlja i to: sportskih klubova, sportsko rekreativnih društava, sportskih školskih društava, sportskih organizacija lica sa invaliditetom – klub ili društvo koji su od značaja za ostvarivanje javnog interesa u sportu. Sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja može se sufinansirati program sportskih organizacija najviše do 80% iznosa sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Sufinansiranje programa sportskih organizacija vrši se na osnovu javnog konkursa za sufinansiranje programa sportskih organizacija, koji objavljuje organ lokalne uprave nadležan za sport. Sportska organizacija dužna je da opštini podnese završni, odnosno godišnji izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava koji je usvojila skupština te sportske organizacije. Nadzor nad sprovođenjem programa i aktivnosti koji sprovode sportske organizacije, a koji se sufinansiraju iz Budžeta, sprovodi organ lokalne uprave nadležan za sport. Sportista koji stekne status reprezentativca Crne Gore, a koji ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine do sticanja statusa i član je sportske organizacije koja jeregistrovana na teritoriji opštine Pljevlja, ima pravo na mjesečnu sportsku naknadu u periodu od  godinu dana. Dokument je dostupan na sajtu opštine a centralna  javna rasprava održaće se  24. decembra.

Komentariši