PODIJELI

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o industrijskim emisijama s Izvještajem sa javne rasprave kojim se naš sistem harmonizuje sa legislativom Evropske unije u oblasti sprječavanja i kontrole industrijskog zagađivanja.

Predloženim zakonom uvodi se integralni pristup prema kojem se prilikom izdavanja dozvola mora uzeti u obzir cjelokupni uticaj postrojenja aktivnosti u životnoj sredini i osigurati visok nivo zaštite životne sredine uzet u cjelini poput emisije u vazduh, vodu i zemljište, stvaranja otpada, korišćenja sirovina, energetske efikasnosti, buke, sprječavanja nesreća, sanacija lokacije nakon zatvaranja postrojenja. Preciznije je definisan sistem inspekcijskog nadzora. Značajne novine se odnose i na informisanje javnosti, uvedena je obaveza da Izvještaji o izvršenom nadzoru budu dostupni javnosti kao i da javnost bude posebno uključena u proces donošenja odluka kao i da bude sistemski obavještavana.

Svaka aktivnost mora biti sprovedena na način da se: ne prouzrokuje bilo kakvo zagađenje, spriječe ili smanje emisije na samom izvoru zagađivanja koje dovode do zagađenja vazduha, vode, mora ili zemljišta, smanji korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa i energije, spriječi ili smanji stvaranje otpada i svede na minimum rizik po zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra. Radi izbjegavanja rizika i opasnosti po životnu sredinu treba primijeniti sve utvrđene preventivne mjere zaštite životne sredine, odnosno korišćenje najbolje dostupnih tehnika, kao i korišćenje proizvoda, opreme i uređaja i primjenu proizvodnih postupaka i sistema održavanja projektovanih parametara postrojenja, koji su najpovoljniji po životnu sredinu. Zakon predvidja kazne za pravna lica od 5 hiljada  do 40 hiljada evra.

Komentariši