PODIJELI

Svečanom objavom Ministra rada i socijalnog staranja, za nekoliko dana, tačnije, 21. ovog mjeseca  počeće sa radom Nacionalna SOS dječija linija, kao još  jedan od vidova brige države i društva o djeci.

U okviru strategije razvoja nedostajućih usluga socijalne zaštite koje promoviše Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, uspostavljena je usluga Nacionalna SOS dječija linija, čiji je nosilac JU Dječji dom “MLADOST“, koji je svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom i porodicom stavio u službu podrške djeci i mladima kroz savjetodavni rad u zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije svih oblika nasilja.

Savjetodavni servis za djecu i mlade je anonimna, povjerljiva i besplatna usluga, koja se realizuje pozivom na broj 116 111, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 13.00 do 21.00 sat, sa fiksnih telefona i  od strane svih mobilnih operatera u Crnoj Gori. Usluga je nacionalnog karaktera jer svojom dostupnošću besplatnog dolaznog poziva  pokriva cijelu teritoriju Republike Crne Gore.

Uspostavljanje novog servisa i rad SOS dječje telefonske linije realizuje se u saradnji sa Crnogorskim  Telekomom, kancelarijom  UNICEF u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku EU, kao dijelom višegodišnje regionalne inicijative sa ciljem unapređenja zaštite djece od nasilja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju.

Slogan SOS linije  je KLIKNI BROJ ZA PROBLEM TVOJ!

Sa probnim radom linija počinjemo od ponedjeljka, 17. decembra 2018. godine u 13.00 sati.

Više od 15 savjetnika SOS dječije linije spremno je da odgovori na pozive. Pozivaju se djeca da razgovaraju o svim temama koje ih okupiraju.  “Ne dozvolite  da nasilje i strah  budu realnost u kojoj rastu djeca u Crnoj Gori. Recite NE vršnjačkom nasilju!”, navodi se na kraju promotivnog teksta za novu SOS Nacionalna SOS dječiju liniju.

Izvor: Analitika

Komentariši