PODIJELI

Crnogorski elektrodistributivni sistem je, nakon što je Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda izvršila detaljan pregled ponude Konzorcijuma donio odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za potrebe Projekta revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Sa navedenim izvođačem radova će biti zaključen okvirni sporazum na period od 24 mjeseca. Ukupna vrijednost predviđenih radova za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, sa uračunatim PDV-om, iznosi 22 miliona i 400 hiljada eura, dok će u prvoj godini trajanja okvirnog sporazuma biti izvedeni radovi u ukupnoj vrijednosti od oko 12 miliona i 400 hiljada eura, saopšteno je iz CEDIS-a.

“Projekat revitalizacije srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) elektroenergetske mreže dio je plana investicija za period od 2019. do 2021. godine, kojim je predvidjena realizacija investicionih projekata u iznosu od 81,6 miliona eura”, ističu oni.

Početak radova je planiran za februar naredne godine.

Komentariši