PODIJELI

VI sjednica novog saziva Skupštine opštine Pljevlja zakazana je za 26. decembar sa početkom u deset časova. Predsjednik SO Dragiša Sokić predložio je dnevni red od 23 tačke, a narednih dana radna tijela odbori i savjeti razmatraće predloge vezane za svoje oblasti djelovanja.

Na kraju 2018. godine odbornici lokalnog parlamenta imaće pune ruke posla. Zakazana je VI sjednica i to za 26. decembar, a predloženi dnevni red broji čak 23 tačke.

Nakon što radna tijela odbori i savjeti daju zeleno svijetlo za predloženi dnevni red razmatraće se o predlogu Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za narednu godinu, zatim o predlogu Odluke o budžetu opštine Pljevlja za 2019. godinu i predlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja.

Izmjene i dopune trebale bi da uslijede i u odluci o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje. Jedna od tačaka jeste i predlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica za narednu godinu.

Kao šesta tačka dnevnog reda stoji predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava korištenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja – Društvu sa ograničenom odgovornošću „Čistoća“.

Odbornici će razmatrati i predlog Odluke o davanju na korištenje nepokretnosti Sportskom ribolovnom društvu „Lipljen“.

Ništa manje interesantna tačka dnevnog reda u odnosu na ostale nije ni predlog Odluke o kupovini stanova za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u opštini Pljevlja.

Radi izgradnje trafostanice razmatraće se predlog Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“.

Izvještaj o radu za 2017. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja je deseta tačka dnevnog reda, nakon čega će uslijediti Informacija o stanju životne sredine na teritoriji naše opštine za 2017. god.

Odbornici će raspravljati i na temu informacije o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima opština Pljevlja za 2017. godinu.

U završnicu zasjedanja  odbornici će ući sa 11 predloga Odluka o davanju saglasnosti na programe rada za 2019. god. i to: DOO „Vodovod“, DOO „Čistoća“, DOO „Grijanje“, DOO „Komunalne usluge“, DOO „Lokalni putevi“, zatim Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja, DOO „Centar za sport i rekreaciju, JU „Narodna biblioteka Stevan Samardžić“, JU Zavičajni muzej, JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ i na kraju JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Komentariši