PODIJELI

U Atlas grupi smatraju nužnim da dosadašnji menadžent pomogne redovnom funkcionisanju Atlas banke. Ako se nastavi dosadašnja praksa privremene uprave, upozoravaju na moguće tužbe klijenata banke protiv CBCG i Države Crne Gore za naknadu štete.

Atlas grupa poziva guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića da, kako su kazali, omogući nesmetano poslovanje Atlas banke i IBM banke. Pozivaju ga i da, kako navode, primijeni zakon i “postupi kao što se postupalo prema drugim bankama, bez selektivnog pristupa”.

Iz Atlas grupe ističu da je od uvođenja privremene uprave CBCG, onemogućeno redovno funkcionisanje Atlas i IBM banke jer, kako su kazali, njihovi deponenti ne mogu koristiti svoja sredstva.

“Banke ne obavljaju ni domaći ni međunarodni platni promet, platne kartice građana ne funkcionišu, kao ni e-komerc. Da li je onda privremena uprava Žugića usmjerena na ozdravljenje banaka, kako on kaže ili je cilj uništavanje ove dvije banake? Njihovom destabilizacijom bio bi destabilizovan cjelokupan bankarski i finansijski sistem”, navodi se u saopštenju.

Mjere privremene uprave smatraju nerazumnim jer, kako su kazali, posebnu štetu nanose velikom broju deponenata, štediša, posebno penzionera, studenata i zaposlenih koji novac dobijaju preko Atlas i IBM banke.

“U dvije banke je više od 100.000 depozitnih računa različitih vrsta, a njihovi korisnici nijesu u mogućnosti da u potpunosti koriste usluge banaka”, navode iz Atlas grupe.

Centralna banka bi, kako dodaju, morala prije svega da štiti deponenete, štediše i korisnike usluga banaka, kao i bankarski i finansijski sistem u cjelini. Načinom na koji je uvedena privremena uprava i na koji se ona trenutno sprovodi, kako ocjenjuju, nijedan od ciljeva nije ostvariv, pa pitaju, da li postoji neki drugi cilj guvernera CBCG.

“Podvlačimo da Atlas banka na svojim računima raspolaže sa više od 100 miliona eura likvidnih sredstava, što je više nego dovoljno za nesmetano funkcionisanje banke”, kazali su.

Akcionari banke iz redova Atlas Grupe su, kako navode, guverneru u više navrata, prije uvođenja privremene uprave, kao i na posljednjem sastanku 30.11.2018. dali veoma kvalitetna rješenja.

“Ti predlozi su, bez obrazloženja, odbijeni ako su uopšte i razmatrani. Nakon toga način sprovođenja privremene uprave, koja treba da omogući nastavak poslovanja, u direktnoj je suprotnosti sa tim ciljem”, navodi se u saopštenju.

U Atlas grupi smatraju nužnim da se, u cilju zaštite interesa imovine Atlas banke, povjerenja deponenata i odnosa sa velikim inostranim klijentima koji su imali povjerenje da sredstva drže u crnogorskim bankama, dosadašnjem menadžmentu omogući da u savjetodavnoj funkciji bude prisutan i pomogne privremenoj upravnici u redovnom i kvalitetnom funkcionisanju banaka.

“Ako se nastavi dosadašnja praksa privremene uprave, upozoravamo na teške posljedice, usljed mogućih tužbi klijenata banke protiv CBCG i Države Crne Gore za naknadu štete. Ukoliko u najkraćem roku privremena uprava ne odblokira račune klijenta i ne omogući menadžmentu da pomogne u uspostavljanju redovnog funkcionisanja banke, situacija će nalagati povlačenje poteza koji će biti veoma bolni”, kazali su.

Atlas grupa poziva klijente da sve primjedbe i probleme koje uoče u poslovanju Atlas banke u toku privremene uprave dostave preko facebook stranice “Podrška Atlas Grupi” i da se pridruže akciji “Zeleni šal”, koja je organizovana kao vid protesta protiv blokade računa i zabrane isplata klijentima dvije banke.

Izvor: RTCG

Komentariši