PODIJELI

Na drugoj sjednici Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost razmatrano je 13 tačka koje će se naći pred odbornicima na šestoj sjednici Skupštine opštine.

Na dnevnom redu ovog odbora razmatran je predlog programa rada Skupštine opštine za 2019. godinu kao i programi rada za narednu godinu društava sa ograničenom odgovornošću kojima je osnivač Skupština opštine.

Razmatrana je i informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2017. godinu kao i informacija o evidenciji nepokretne imovine za 2017. na kojoj pravo raspolaganja ima opština.

Članovi Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost razmatrali su i predlog odluke o izmjeni odluke o prenosu prava na korišćenje na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja DOO “Čistoća” predlog odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti Sportsko-ribolovnom drušvu “Lipljen”, predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu CEDISU radi izgradnje trafostanice.

Sve tačke dnevnog reda većinom glasova članova Odbora dobile se saglasnost da idu pred odbornike na razmatranje i usvajanje. U Odboru su imali podjeljeno mišljenje oko predloga odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu DOO Crnogorski elektrodistributivni system, ali će se i ova tačka naći na dnevnom redu Skupštine opštine.

Na Odboru je razmatran i predlog odluke o kupovini stanova za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u Opštini.

Sjednicom Odbora predsjedavao je predsjednik Igor Golubović.

Komentariši