PODIJELI

U susret šestoj sjednici skupštine opštine održana je sjednica odbora za razvoj sela i poljoprivrede. Na dnevnom redu našli su se izbor za zamjenika predsjednika Odbora, prijedlog Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2019. godinu i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja za 2019. godinu.

Kako je predsjednik odbora iz reda opozicije za zamjenika je izabran Haris Halavać, predstavnik vladajuće koalicije u skupštini opštine Pljevlja.

Program rada Skupštine opštine za narednu godinu izglasan je sa 4 glasa za i jednim uzdržanim glasom i upućen skupštini na dalje razmatranje.

Kod treće tačke dnevnog reda, Program rada DOO Lokalni putevi članove odbora je zanimalo kako se određuju prioriteti po kojima se vrše radovi na putevima, kakva je struktura zaposlenih i da li preduzeće ima inicijative prema nadležnom sekretarijatu za prekategorizaciju puteva, te na šta se odnose kapitalni izdaci navedeni u Programu rada preduzeća.

Iz preduzeća su odgovorili da na inicijativu predsjednika MZ rade i puteve koji nisu u planu rada. U preduzeću je svega pet radnika u administraciji, dok su ostalo radnici u proizvodnji, te da redovno idu sa predlozima za prekategorizaciju puteva prema sekretarijatu za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode.

Kapitalni izdatak u iznosu od 100 000 eura u Programa rada odnosi se na obnovu mehanizacije preduzeća.

Predlog Programa rada DOO Lokalni putevi za 2019. godinu sa 3 glasa za, jednim uzdržanim i jednim protiv upućen je skupštini na dalje razmatranje.

Komentariši