PODIJELI

Javna rasprava o Nacrtu Odluke Odluke o finansiranju sporta u opštini Pljevlja traje od 13. do 28. decembra ove godine, a centralna javna rasprava održana je 24. decembra. Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti, Mersudin Halilović, rekao je da je radna grupa koju je formirao predsjednik Opštine, napisala Nacrt Odluke prilagođen novom Zakonu o sportu. Koordinator radne grupe, Borjan Džogaz, istakao je da se ovom Odlukom sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja mogu sufinansirati programi sportskih organizacija najviše do 80% iznosa sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Sredstva će se opredjeljivati po osnovu prijavljivanja na javne konkurse. Na javne konkurse za sufinansiranje programa, moći će da konkurišu samo sportski klubovi koji su registrovani po uslovima novog Zakona o sportu, a novoregistrovane sportske organizacije neće moći da konkurišu u roku od godinu dana od dana osnivanja.

Pošto je 14. januar 2019. godine krajnji datum do kojeg nacionalni sportski savezi treba da predaju dokumentaciju za preregistraciju, Džogaz je naglasio da javni konkursi u narednoj godini neće biti raspisani u roku od 30 dana od usvajanja opštinskog Budžeta jer sportski klubovi do tada neće moći da dobiju rješenja o preregistraciji.

Po završetku javne rasprave, Sekretarijat za društvene djelatnosti će u roku od sedam dana donijeti Odluku koju će predložiti Skupštini opštine na usvajanje.

Komentariši