PODIJELI

Član Odbora za finansije, ekonimiju i razvoj Milovan Gogić je u raspravi o Prijedlogu Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2019. godinu pitao zašto su u programu rada izvještaji Doma zdravlja, Bolnice i Zavoda za zapošljavanje kada ove institucije ne dostavljaju izvještaje Skupštini. Slavko Drašković je u ime predlagača odgovorio da je to praksa iz ranijih godina i da se očekuje da se izvještaji dostave Skupštini. Milojica Tešović je kazao da nema obrazloženja i da je neophodno ukazati na značaj pojedinih tema koje Skupština razmatra. Članovi Odbora iz opozicije nisu podržali Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2019. godinu, dok su dva člana iz vladajuće koalicije podržala Program. Odbor sa tri glasa protiv i dva za je donio odluku da ne predloži Skupštini da razmatra i usvoji Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2019. godinu. Milovan Gogić je u raspravi o Prijedlogu Odluke o Budžetu opštine Pljevlja za 2019. godinu pitao za realizaciju Budžeta u tekućoj godini. Potpredsjednica opštine Anela Kriještorac je odgovorila da se očekuje realizacija Budžeta od oko dvanaest miliona i šesto hiljada evra ili sedamdeset posto planiranog Budžeta. Slavica Batizić je pitala da se pojasne pojedine budžetske pozicije koje su iskazane zbirno. Potpredsjednik opštine Mervan Avdović je pojasnio da su pozicije na rekonstrukciji infrastrukture iskazane zbirno radi optimizacije aktivnosti i da će njihova realizacija biti transparentna. Milovan Gogić je bio mišljenja da ovaj postupak nije ispravan i da sve pozicije moraju biti jasno iskazane u Budžetu. Član Odbora Igor Golubović je pitao kako je planirano finansiranje rada Doma kulture. Mersudin Halilović je odgovorio  da se sada aktivnosti u Domu kulture sprovode i finansiraju preko Sekretarijata za društvene djelatnosti. Po njegovim riječima kada se donese odluka o organizacionom obliku rada Doma kulture ona će biti jasno prikazana u Budžetu. Milojica Tešović je kazao da je Javna rasprava o Budžetu loše sprovedena i da nisu prihvaćene brojne inicijative odbornika i građana. On je kao probleme označio ekologiju, preradu pitke vode i nedovoljno ulaganje u infrastrukturu. Potpredsjednik opštine Mervan Avdović je odgovorio Tešoviću da i sami znaju da njihovi predlozi nisu realni.  Po Avdovićevim riječima Budžet je realno planiran i razvojni je. Avdović je posebno naglasio da će realizacija Budžeta biti transparentna i da će građani moći da to isprate. Milovan Gogić je predložio amandman na Budžet koji se predviđa izdvajanje od šest hiljada evra za proslavu Nove godine po Julijanskom kalendaru. Potpredsjednica opštine Anela Kriještorac je kazala da se u ime predlagača ne može izjasniti o amandmanu zbog neblagovremene dostave. Odbor je glasovima članova iz opozicije podržao amandman, dok su članovi iz vladajuće većine bili protiv. Odbor sa tri glasa protiv i dva za je donio odluku da ne predloži Skupštini da razmatra i usvoji Prijedlog Odluke o Budžetu opštine Pljevlja za 2019. godinu. Odbor je jednoglasno podržao Prijedlog Odluke o prenosu prava na korišćenje na nepokretnostima na kojima ima pravo raspolaganja Opština Pljevlja  DOO ”Čistoća”. Jednoglasno je podržan i Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti sportsko ribovnom društvu ”Lipljen” . Odbor sa tri glasa protiv i dva za je donio odluku da ne predloži Skupštini da razmatra i usvoji Prijedlog Odluke o kupovini stanova za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u Opštini Pljevlja. Odbor je podržao Prijedlog Odluke  o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na DOO ”Crnogorski elektrodistributivni sistem” radi izgradnje trafo stanice i Informaciju o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2017. godinu.

Komentariši