PODIJELI

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija za saobraćaj raspisalo je tender za rekonstrukciju prve faze puta Pljevlja-Metaljka u dužini od 19 kilometara. Ukupna vrijednost radova je 12,6 miliona eura, a ponude se mogu dostaviti do 6. februara 2019. godine, kada će se izvršiti javno otvaranje ponuda.

Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 540 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Komentariši