PODIJELI

Predsjednik Odbora direktora EPCG a.d Nikšić Đoko Krivokapić, u intervjuu za dnevni list Pobjeda najavio rekonstrukcija prvog bloka termoelektrane i izgradnja toplane za Pljevlja u 2019. god.

U Elektroprivredi pokrenut je petogodišnji investicioni ciklus vrijedan 170 miliona eura. Rukovodstvo na taj način želi da osvježi i unaprijedi postojeća proizvodna postrojenja, produže njihov radni vijek i poboljšaju učinak.

Kako je u intervjuu dnevnom listu Pobjeda istakao predsjednik Odbora direktora EPCG a.d Nikšić  Đoko Krivokapić, veoma je zadovoljan i zbog činjenice da prvi proračuni njemačke firme Steag energy, koja radi idejni projekat ekološke rekonstrukcije TE u Pljevljima, i  menadžmenta EPCG pokazuju da prvi blok može imati znatno veći kapacitet od onog koji se do sada koristio, što će se pažljivo analizirati i u pravcu dodatne valorizacije rudnog potencijala Pljevalja. Ekološka sanacija prvog bloka investicija je vrijedna 40 miliona eura, a ako se tome doda još 20-ak miliona planiranih za rekultivaciju postojeće deponije pepela i šljake na Maljevcu, jasno je sa koliko se ozbiljnosti pristupa stvaranju uslova za nastavak valorizacije pljevaljskog termoenergetskog kompleksa, ističe dalje Krivokapić .

Na pitanje o vremenskoj odrednici  ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka Krivokapić ističe da je imperativ da se tokom 2019. pristupi ekološkoj rekonstrukciji postojećeg termo bloka.

Realizacijom tog projekta značajno ćemo uticati na poboljšanje ekološke slike u Pljevljima, jer će se toplifikacijom anulirati brojna individualna ložišta u najsjevernijem crnogorskom gradu, koja predstavljaju značajan izvor aero zagađenja. Pored toga, idejnim projektom planirano je i niz postrojenja koja će smanjiti sadržaj oksida sumpora i azota u dimnim gasovima TE, izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda, postrojenje za inertizaciju otpada sa novim sistemom suvog transporta pepela, šljake i hemijskog gipsa, kao i uklanjanje azbestnog materijala sa rashladnog tornja, nastavlja Krivokapić.

Prema njegovim riječima renomirana njemačka kompanija Steag energy, termičkim proračunima kotlovskog postrojenja je utvrdila da to postrojenje ima znatno veći kapacitet od onog koji je do sada bio u opticaju, tako da će se projektom definisati ekološka rješenja za mogući kapacitet od 300 megavata snage.

Realizacija ovog projekta neće iziskivati velike zastoje u proizvodnji nego će se ekološka postrojenja priključivati u vrijeme redovnih godišnjih remonta, što je važno sa stanovišta proizvodnje električne energije, ali i sa stanovišta stabilnog funkcionisanja Rudnika uglja, koji je od jula 2018. godine u potpunom vlasništvu EPCG i predstavlja njen neraskidivi dio, istakao je za Pobjedu Đoko Krivokapić predsjednik Odbora direktora EPCG a.d Nikšić.

Jedno od pitanja bilo je i mogućnosti toplifikacije Pljevalja preko postojećeg bloka termoelektrane na šta je Krivokapić odgovorio da je projekat ekološke rekonstrukcije prvog bloka TE „Pljevlja“ obuhvatio  i izgradnju toplotne stanice za toplifikaciju Pljevalja, te da će toplotna stanica  biti izgrađena u pogonu TE, tako da će u procesu eksploatacije to biti dio sistema TE „Pljevlja“ koju će  EPCG  održavati i brinuti o njenoj funkcionalnosti, baš kao i o pripremi tople vode potrebne za toplifikaciju. Intervju za Pobjedu Krivokapić je zaključio informacijom da će uporedo sa početkom ekološke rekonstrukcije prvog bloka početi i izgradnja toplotne stanice za toplifikaciju Pljevalja.

Komentariši