PODIJELI

Ministarstvo kulture je objavilo da je vrijeme trajanja javne rasprave o Nacrtu zakona o medijima 40 dana – od 3. januara 2019. godine zaključno sa 12. februarom 2019. godine. Način sprovođenja javne rasprave je organizovanje okruglog stola, 4. februara 2019. godine u 11h u hotelu Podgorica, i dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Primjena Zakona o medijima iz 2002. godine, pokazala je da su se usled ubrzanog razvoja medijske industrije, stvorili uslovi da dodatna pitanja od značaja za slobodan i nesmetani rad medija budu zakonski regulisana. Važeći zakon ne prepoznaje online platforme kao medije, pa samim tim nije postojala odgovornost online medija prilikom kršenja prava komentarisanja na portalima. Dosadašnjim propisima nije bilo regulisano pitanje zaštite medijskog pluralizma kroz finansijsku podršku komercijalnim elektronskim, online i štampanim medijima koji se nalaze u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Takođe, nije postojala zaštita transparetnosti u medijma koja se odnosina transparentnost medijskog vlasništva i transparetnost oglašavanja državnih organa u medijima. Radi zaštite medijskog pluralizma, kroz institut Evidencije medija, koju vodi Centralni registar privrednih subjekata, predviđena je transparentnost u pogledu relevantnih podataka o medijima koji posluju na crnogorskom tržištu. Svrha evidencije je transparentnost podataka o medijima, medijskom vlasništvu, organizaciji i finansiranju. Radi omogućavanja nesmetanog rada novinara i očuvanja njihovog integriteta predviđena je zaštita autora programskog sadržaja, ukoliko dođe do izmjene u programskom sadržaju prilikom uredničke obrade. U ovom slučaju programski sadržaj se ne smije objaviti pod imenom autora bez njegovog pristanka. Ako je programski sadržaj objavljen suprotno ovome, autor može zahtijevati naknadu štete. Takođe, novinar ima pravo da odbije da učestvuje u pripremanju sadržaja koji je suprotan zakonu i Etičkom kodeksu, uz pisano objašnjenje glavnom uredniku.

Komentariši