PODIJELI

Domaćin i utemeljivač rasprava dr Veselin Vukotić podsjetio je da je dug, odnosno javni dug, po mnogima jedan od uzroka propasti naše civilizacije.

Ključna stvar kod svakog duga, po mišljenju dr Vukotića, jeste veza duga i prihoda koje on, uložen u neki biznis, proizvodi. Sve dok se dug posmatra u kontekstu prihoda koje proizvodi, Vukotić smatra da on nema negativnog uticaja na razvoj.

Komentariši