PODIJELI

U tri prethodne godine operatori su u elektronske komunikacije investirali 250 miliona eura, saopštio je izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ( Darko Grgurović.

On smatra da je lani nastavljen pozitivan trend razvoja ovog sektora kako po pitanju razvoja infrastrukture tako i pružanja usluga.

“Obim investicija u nekoliko prethodnih godina je veći od trećine ukupnih prihoda ovog sektora. Poređenja radi, u članicama EU investicije na godišnjem nivou kreću se oko 12 do 15 odsto prihoda u sektoru elektronskih komunikacija”, kazao je Grgurović za Pobjedu.

Precizirao je da je u 2016. godini investirano 117 miliona eura, odnosno 50,8 odsto ukupnih prihoda sektora, u 2017. bilo je 82 miliona eura investicija (37,2 odsto ukupnih prihoda sektora), lani je uloženo 44,8 miliona eura, a za ovu godinu se planira 30,7 miliona.

Imajući u vidu da najveći operatori na crnogorskom tržištu posluju u okviru svjetskih i regionalnih telekomunikacionih grupa, može se zaključiti da su stabilni i da je uspostavljen predvidiv regulatorni okvir koji garantuje dalji razvoj tržišta kroz sigurne investicije i implementaciju najnovijih tehnologija i servisa rekao je Grgurović i naglasio da je za investitore važan poslovni ambijent, njegova predvidivost i stabilnost, ne samo u elektronskim komunikacijama, već i u drugim sektorima.

Grgurović je istakao je da su velike investicije u sektoru elektronskih komunikacija, posebno u fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu i značajan porast konkurencije u toj oblasti, koji su, kako je kazao, doveli do porasta broja priključaka, povećanja kvaliteta i sniženja cijena usluga.

Istakao je da se Crna Gora po stepenu pokrivenosti stanovništva signalom mobilnih mreža može porediti sa najrazvijenijim zemljama Evrope. Sva tri operatora ističu pokrivenost stanovništva GSM signalom od oko 99 odsto, dok ukupna pokrivenost signalom UMTS i LTE mreža iznosi skoro 98 odsto.

“Navedeni statistički pokazatelji ukazuju na kontinuirani razvoj tehnologija i dostupnost najmodernijih servisa, kao i povećanje stepena njihovog korišćenja od strane građana Crne Gore”, istakao je Grgurović.

Komentariši