PODIJELI

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) će uvesti dodatne mjere za redukciju upotrebe plastičnih kesa, koje više neće moći da budu besplatne na prodajnim mjestima robe i proizvoda, čime bi se motivisali građani da smanje njihovu upotrebu saopštio je generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Dragan Asanović.

Zakonodavstvo Evropske unije o ambalažnom otpadu (kese su dio ambalažnog otpada), objašnjava on, ne predviđa konkretne mjere za zabranu upotrebe laganih plastičnih kesa za nošenje već ograničenja upotrebe ili finansijske mjere kao što je naplata.

“U krajnjem slučaju, ako ova opcija ipak ne bi bila svrsishodna, opcija zabrane upotrebe plastičnih kesa je, takođe, jedna od realnih opcija koja će vrlo brzo biti objelodanjena u pravcu potpune zabrane ili djelimične zabrane (u zavisnosti od “vrste” kese, razgradiva ili ne), sa izuzecima za određene slučajeve kao na primjer ako je takva upotreba neophodna iz bezbjednosnih razloga, kao recimo na aerodromima ili drugim specifičnim slučajevima kao što je upotreba zbog higijenskih razloga ili kada služi kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprečavanju bacanja hrane”, naglasio je on za Pobjedu.

Što se tiče selektivnog odlaganja otpada, kako je objasnio, posebna pažnja posvećena je implementaciji lokalnih planova upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom koji na osnovu Zakona o upravljanju otpadom moraju biti usaglašeni sa državnim planom.

Komentariši