PODIJELI

Pravo na dječji dodatak koristi više od 7.500 crnogorskih porodica sa 15.175 djece, pokazuju posljednje dostupni podaci od jula prošle godine, pišu Dnevne novine.

Za tu namjenu, resor Kemala Purišića za ovu godinu planirao je 5,2 miliona eura.

“Pravo na dječji dodatak koristilo je u julu prošle godine 7.708 porodica sa 15.175 djece, za čiju isplatu je bilo potrebno obezbijediti 392.758,69 eura. Stoga su sredstva za 2019. godinu planirana u iznosu od 5,2 miliona eura, što je više nego prethodne godine, kada je za ostvarivanje ovog prava bilo opredijeljeno 4.500.000 eura”, navodi se u dokumentu.
Što se tiče naknade po osnovu rođenja troje i više djece došlo je do povećanja broja korisnica za 750 u odnosu na 2018. godinu. Kako se navodi, broj korisnica koje će ostavrivati ovo pravo u 2019. godini je 2.810. Stoga navode u resoru rada, kao polaznu osnovu za procjenu troškova za ostvarivanje ovog prava treba uzeti srednju vrijednost utvrđenih naknada 264 eura, iznos koji treba uvećati za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

“Sredstva planirana za 2019. godinu za ovu namjenu iznose 11 miliona eura”, piše u dokumentu.

Pravo na porodiljsko odsustvo je koristilo 6.178 osoba, a sredstva za ovu godinu planirana su u iznosu od 16,12 miliona eura. Materijalno obezbjeđenje porodice koristilo je 9.424 porodica sa 31.451 članova, za čiju isplatu je obezbijeđeno 918.137,89 eura.
“Sredstva planirana na izdatku materijalno obezbjeđenje porodice za 2019. godinu iznose 14,6 miliona eura”, ističe se u dokumentu.

U periodu planiranja potrebnih sredstava za 2019. godinu broj korisnika dodatka za njegu i pomoć iznosi 15.752 sa iznosom potrebnih mjesečnih novčanih sredstava 1.122.281,28 eura, a lične invalidnine 2.511 sa iznosom mjesečnih novčanih sredstava 459.597,42 eura, koliko ih je bilo u julskoj isplati. Za ostvarivanje ovog prava, za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 23,10 miliona eura.

Komentariši