PODIJELI

Državna komisija usvojila je žalbu firme Projectman i poništila odluku Direkcije za saobraćaj, kojom rukovodi Savo Parača, da se ponuda firme Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja izabere kao najpovoljnija na tenderu za usluge stručnog nadzora na izgradnji puta Vrulja – Mijakovići, dužine oko 7,5 kilometara.

Komisija je naložila Direkciji za saobraćaj da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti, ponovo vrednuje ponude i donese zakonitu odluku za tender vijredan 120 hiljada eura.

„Naručilac je u ponovnom postupku trebalo da ponudu žalioca ocijeni ispravnom, te da izvrši ponovno vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda, a ne i da ponovo vrši ocjenu ispravnosti svih ponuda, budući da je to u prethodnom postupku uradio“, navodi se, između ostalog, u rješenju.

Izvor: Vijesti

Komentariši