PODIJELI

Ministarstvo zdravlja će ove godine dodijeliti 40 do 50 specijalizacija, a prednost će imati Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje i Kolašin kako bi se kadrovski kapaciteti ravnomjerno rasporedili, saopštila je generalna direktorica Direktorata za kontrolu i unapređenje kvaliteta Vesna Miranović.

Ministarstvo zdravlja će ove godine dodijeliti 40 do 50 specijalizacija, a prednost će imati Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje i Kolašin .U toku je priprema plana specijalističkog usavršavanja za ovu godinu i  prikupljene su potrebe svih zdravstvenih ustanova koje će biti pažljivo analizirane uvažavajući kadrovske nedostatke u pojedinim djelovima Crne Gore, najavili su iz Ministarstva zdravlja.

Vesna Miranović, generalna direktorica Direktorata za kontrolu i unapređenje  je agenciji Mina kazala kako će voditi računa da raspisivanje konkursa za specijalističke studije ne ugrozi funkcionisanje osjetljivih segmenata zdravstvenog sistema, kakav je Zavod za hitnu medicinsku pomoć ili pojedini domovi zdravlja.

– Od 2013. godine u crnogorski zdravstveni sistem ušlo je 350 ljekara, dok je samo u poslednje dvije godine odobreno 150 specijalizacija i 20 užih specijalizacija. U Kliničkom centru Crne Gore se na specijalizacijama nalazi oko 200 ljekara.

Prednost crnogorskog zdravstvenog sistema je što je manji od mnogih i dozvoljava praćenje budućih ljekara još od studentskih dana uz usmjeravanje njihovog interesovanja prema realnim potrebama aktuelnog trenutka u zdravstvu.

Ministarstvo zdravlja se, kako je istakla Miranović, odlučilo za personalizovan pristup studentima medicine završnih godina studija, mladim ljekarima pred donošenjem odluke za trajno stručno usmjerenje, specijalizantima koji su iskazali izuzetne rezultate i specijalistima pred kojima je usmjeravanje ka užoj specijalnosti.

– Sa pažnjom i uz respekt za njihove želje, spremni smo da im omogućimo obuku na najboljim klinikama u Evropi gdje će moći neposredno da prikupljaju znanje i primjenjuju ga u liječenju crnogorskih pacijenata – poručila je Miranovićeva.

Na taj način će, smatra ona, smanjiti potrebu za odlascima pacijenata na liječenje u inostranstvo i učiniti crnogorski zdravstveni sistem bezbjednim izvorom medicinskih usluga.

Komentariši