PODIJELI

Crnoj Gori nedostaje radne snage. Vlada je odlukom za 2019. godinu precizirala kvotu za privremeni boravak i rad stranaca i to na 20.454 dozvole.

Crna Gora godinama ima problema zbog nedostatka radne snage, pa je primorana da najčešće, tokom ljetnje turističke sezone angažuje veći broj stranih radnika. I ove kao i prethodnih godina Vlada je i za ovu 2019. usvojila Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca. Kvota za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu, Vladinom odlukom, precizirana je na 20.454 dozvole, što je za 2.371 manje u odnosu na 2018. godinu.

Od tog broja 5.000 dozvola nalazi u rezervi kod Ministarstva rada i socijalnog staranja koje ih može dodatno rasporediti za pojedine namene u skladu sa potrebama tržišta rada, navodi se u dokumentu koji je usvojila Vlada Crne Gore.

Za zapošljavanje stranaca utvrđene su 11.902 dozvole, a za sezonsko zapošljavanje stranaca 3.552.

Najviše dozvola je opredijeljeno za djelatnost građevinarstva, zatim usluge smeštaja i ishrane, ostale uslužne delatnosti i trgovina na veliko i malo. Tako su za građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo i trgovinu predviđene 15.454 radne dozvole.

Skoro 5.000 dozvola namijenjeno je za poslove čistača, pomoćnog osoblja u domaćinstvima, hotelima, poslovnim prostorima, te pomoćnika u pripremi hrane, dok je za zanatska i srodna zanimanja utvrđeno 5.408 dozvola, a 2.068 za zanimanja u uslugama i trgovini…

Kvota za 2018. iznosila je 23.185 dozvola. U periodu od 1. januara do 10. decembra 2018. godine ukupno je izdato 24.598 radnih dozvola za rad i zapošljavanje stranaca, što je za 21,1 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

“Kretanje obima zapošljavanja stranaca u Crnoj Gori u toku 2017. i 2018.godine ukazuje na to da se u dovoljnoj mjeri ne koristi potencijal domaće radne snage”, ukazali su ranije u ZZZCG.

U Crnoj Gori je 2015. godine izmijenjen Zakon o strancima, čije odredbe propisuju da će se radna snaga iz drugih država zapošljavati samo u slučaju da za traženi posao na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nema nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na određenim poslovima ili je osoba sa te evidencije odbila zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Shodno Zakonu o strancima, dozvola za privremeni boravak i rad se odobrava do godinu dana.

Godišnji broj dozvola definiše se u skladu sa migracionom politikom, stanjem i kretanjem na tržištu rada u Crnoj Gori, a utvrđuju se i delatnosti u kojima se stranci mogu zapošljavati.

Izvor: CdM

Komentariši