PODIJELI

Iz Ministarstva su poručili i da uvođenje predmeta  u obrazovni program Crne Gore očekuju “u skoroj budućnosti”.

Strategijom za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2016-2020. sa akcionim planom implementacije, koju je Vlada donijela u julu 2016. godine, kako su kazali iz Ministarstva, “prepoznato je uvođenje” predmeta Zaštita i zdravlje na radu u nastavu.

U okviru Ministarstva rada i socijalnog staranja, u Direktoratu za rad 2013. godine uspostavljena je Direkcija za poslove zaštite na radu, odakle ističu da je naša zemlja na dobrom putu da harmonizuje sve propise sa propisima Evropske unije, a u narednom periodu će poseban izazov biti implementacija.

Kako su objasnili, odredbe Zakona o zaštiti i zdravlju na radu odnose se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Crne Gore kod pravnih lica i preduzetnika u svim djelatnostima, državnim organima, organima državne uprave, odnosno jedinicama lokalne samouprave, zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, ako su propisima zemlje prijema predviđene nepovoljnije mjere zaštite i zdravlja na radu od onih koje su predviđene ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Iz Direkcije najavljuju da planiraju, osim niza pravilnika koje je neophodno uskladiti sa direktivama Evropske unije, i akcije promocije zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima kako kod poslodavaca, tako i kod zaposlenih.

Aktivnosti će se odnositi na organizovanje niza seminara, obuka, okruglih stolova sa akcentom na uključivanje nevladinog sektora, koji će doprinijeti promociji zaštite i zdravlja na radu široj javnosti kazali su iz Direkcije.

Komentariši