PODIJELI

Na tenderu koji je opština Pljevlja raspisala za nabavku 150 tona peleta stigla je ponuda firme “Mikromont” D.O.O. Bijelo Polje koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač. „Mikromont“ je ponudio cijenu od 29.684,33 eura a procjenjena vrijednost bila je 30 hiljada eura.

Opština Pljevlja raspisala je 18. decembra 2018. godine otvoreni postupak javne nabavke  za  nabavku  150 tona peleta za građane koji su instalirali grijanje na pelet u toku prošle godine a ranije nisu nabavljali pelet. Procjenjena vrijednost nabavke je 30 hiljada eura. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevljaotvaranje ponuda obavljeno je 14. januara 2019. godine. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda konstatovala je da je na tender stigla samo jedna ponuda. Ponuđač je bila firma “Mikromont” DOO Bijelo Polje koja je ponudila cijenu od 20.684,33, eura. Ponuda je, ističe Šubarić bila ispravna tako da je „Mikromont“ i izabran kao najpovoljniji ponuđač za nabavku peleta. Da podsjetimo da je firma „Mikromont“D.O.O. Bijelo Polje izabrana kao najpovoljniji ponuđač i na prethodnom tenderu za nabavku 1050 tona tona peleta čija je isporuka u toku. Cijena za pelet biće oko 200 eura s tim što će građani plaćati pola cijene.

Nakon isteka roka od 10 dana od dana uručenja odluke biće potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem a građani koji su kasnije innstalirali grijanje upisani su na spisku za isporuku peleta.

Komentariši