PODIJELI

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisao je drugi Konkurs za dodjelu deset studentskih stipendija u ovoj godini. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, tačnije do 15. februara.

Pravo učešća na Konkursu ima po jedan  student završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija  na sledećim fakultetima:

  1. Fakultet muzičke / dramske / likovne umjetnosti
  2. Medicinski / Stomatološki / Farmaceutski fakultet

Pravo učešća na Konkursu ima po jedan student specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija na sledećim fakultetima:

  1. Prirodno-matematički / Elektrotehnički fakultet
  2. Pravni / Ekonomski fakultet
  3. Fakultet za sport i  fizičko vaspitanje
  4. Filozofski / Filološki fakultet

 Pravo učešća na Konkursu ima po jedan student doktorskih akademskih studija na sledećim fakultetima:

  1. Prirodno-matematički fakultet
  2. Medicinski fakultet
  3. Pravni / Ekonomski fakultet
  4. Biologija / Hemija

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja.

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:  uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa, ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima, uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija, potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine, kao i dokaz o nezaposlenosti ( Uvjerenje Poreske uprave da nije poreski obveznik, niti prijavljen/a kao zaposleno lice ), osim za studente doktorskih studija.

Prijave sa dokumentacijom treba dostaviti  na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs za stipendiranje studenata- NE OTVARATI” sa imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti – Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I  br. 48.

Autor: Dragana Đurišić

Komentariši