PODIJELI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za decembar 2018. godine u iznosu od 5.986.569,84 eura.

U saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja navodi se da je za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 484.792,63 eura. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 888.003,28 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 384.287,95 eura.

“U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 12.574,82 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.124.922,99 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 464.279,03 eura.  Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 442.924,70 eura.”, kaže se  u saopštenju.

U decembru za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite izdvojeno je 157.033,18 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 18.968,14 eura, za korisnike porodičnog smještaja 126.428,88 eura. Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama obezbjeđeno je 30.538,39 eura.

Prema navodima iz saopštenja korisnicima refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.075.893,52 eura.  Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 633.676,03 eura. Za zaostala primanja za korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece 1.090,47 eura.

Iznos od  141.155,83 eura izdvojen je za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom.

Autor: Dragana Đurišić

Komentariši