PODIJELI

Vlada je donijela Uredbu o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova kojom se dodatno uređuju pitanja davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova u pogledu načina, uslova i vremena. U tom smislu, precizirani su subjekti prava korišćenja, određeno vrijeme davanja na korišćenje za pojedina dobra, definisano da se postupak po javnom pozivu sprovodi u skladu sa uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i druga pitanja od značaja za sprovođenje zakona.

Komentariši