PODIJELI

Na prvoj godišnjoj pres konferenciji predsjednika opštine Pljevlja Mirka Đačića saopšteno je da je prošle godine ostvareno je 13,35 miliona eura budžetskih prihoda, što je najviše u posljednjih dvanaest godina. Takođe potpredsejdnika Opštine Anela Kriještorac kazala je da su kreditne obaveze su smanjene sa osam miliona eura u 2014. godini na 469.000 eura.

Prilikom svog izlaganja predsjednik opštine Pljevlja Mirko Đačić naglasio je da je i pored toga što je bila izborna, protekla godina bila je jedna od najuspješnijih u posljednjih nekoliko mandata lokalne uprave u Pljevljima. Bila je to godina finansijske konsolidacije i rekordnog ostvarenja Budžeta. Godina raznovrsnog i sadržajnog kulturnog i društvenog života u Pljevljima, privrednog i infrastrukturnog napretka, godina značajnih investicija u kojoj su realizovani brojni projekti.

Prošle godine ostvareno je 13,35 miliona eura budžetskih prihoda, najviše u posljednjih dvanaest godina. Rast nivoa prihoda pratilo je i smanjenje troškova. Lokalna uprava u Pljevljima posebnu pažnju posvetila je smanjenju tekućih troškova za nabavku goriva, troškova za održavanje voznog parka, kancelarijskog materijala, mobilnih i fiksnih telefona, interneta, reprezentacije i službenih putovanja. Efekti ušteda vidljivi su ne samo za 2018. godinu, već za cijeli prethodni mandat 2014 -2018. Za navedene stavke utrošeno je za 2018. godinu 98.072,35 eura, što je neuporedivo manje od perioda kada je vlast u Pljevljima vršila opozicija. Napominjemo da je 2012. godine za iste namjene utrošeno 232.987,42 eura, rekao je Đačić i tom prilikom naveo još nekoliko stavki kedstvaljenje na grafikonu.

Prema riječima predsjednika Opštine rast prihoda i smanjenje troškova omogućilo je da se opština Pljevlja skoro u potpunosti kreditno razduži. Kreditne obaveze su smanjene sa osam miliona eura u 2014. godini na 469.000 eura. Smanjen je i ukupan dug opštine sa 21 milion eura, koliko je iznosio posljednjeg dana 2014 godine,  na 18,4 miliona.

U odnosu na period od prije nekoliko godina, značajno je podignut nivo aktivnosti i radova na cijeloj teritoriji opštine. Prošle godine završeni su radovi i stavljeno je u funkciju nekoliko, u investicionom i u funkcionalnom smislu važnih komunalnih, saobraćajnih, infrastrukturnih i objekata društvenog standarda. Poslije višegodišnje fazne izgradnje Pljevlja su dobila savremeni i moderno opremljen objekat Doma kulture. Počeo je sa radom i Dom za stara lica, a od strane resornog ministarstva dobijena je saglasnost o stavljanju u probni rad Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U ove kapitalne projekte sa nivoa Vlade Crne Gore i međunarodnih donatora, kao i iz opštinskog Budžeta uloženo je preko 15 miliona eura. Važno je istaći, da je od kapitalnih projekata u ovom periodu završena rekonstrukcija posljednje dionice regionalnog puta Bijelo Polje-Pljevlja, od Vrulje do Kovrena u dužini od 12 kilometara, čija je izgradnja koštala 4,7 miliona eura. Realizovan je veliki broj i drugih projekata, pri čemu ističemo izgradnju i rekonstrukciju gradskih saobraćajnica, asfaltiranje ulica, izgradnju trotoara, parkinga, izgradnju seoske infrastrukture. I ovi poslovi urađeni su uz podršku Vlade, donatora i iz sredstava Budžeta opštine Pljevlja, naglasio je Đačić.

Predsjendik opštine Pljevlja naglasio je da su ciljevi koje je lokalna uprava sma sebi postavila bili su visoki, ali su zadovoljni urađenim jer su ih, po njegovom mišljenju, u najvećoj mjeri ostvarili.

Takav rad i odnos prema gradu zavrijedio je novo povjerenje građana Pljevalja. Građani su na lokalnim izborima iskazali nesumnjivo povjerenje prema izbornoj listi „Za dobro građana Pljevalja-Pobjednički!“ Koalicija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata i Bošnjačke stranke-Milo Đukanović. Zbog dobijenog povjerenja nastavljamo rad sa nesmanjenom posvećenošću i odgovornošću. Tek započeta godina biće godina velikih ulaganja u komunalnu i  saobraćajnu infrastrukturu i dalju izgradnju u opštini Pljevlja. Početkom februara biće izabran izvođač radova za rekonstrukciju prve dionice puta Pljevlja – Metaljka. Procijenjena vrijednost posla je 12,6 miliona eura. Pripremili smo svu neophodnu projektno tehničku dokumentaciju i ispunili sve preduslove za skoro dobijanje građevinske dozvole za izgradnju prve faze nove Topalne. Poslovi prve faze ugovoreni su u vrijednosti 3,6 miliona eura, a u pripremi je i tender za izgradnju podstanice i toplovoda procijenjene vrijednosti četiri miliona eura. U toku je priprema tendera za projektovanje i izgradnju otvorenog bazena, nedaleko od SC „Ada“.  U ovoj godini gradiće se i magistralni put od Vrulje do Mijakovića u dužini od osam kilometara za šta je 7,8 miliona eura obezbijedila Vlada Crne Gore. Nastavićemo uređenje centralne gradske zone. Slijedi asfltiranje, zatim i popločavanje ovog prostora i ugradnja javne rasvjete, uz opremanje urbanim mobilijarom. Ovi poslovi koštaće oko milion eura. Predračunska vrijednost novog investicionog ciklusa za pet najvažnijih kapitalnih projekata iznosi 31 milion eura, kazao je predsjendik opštine Pljevlja najavljujući investicije u narednom periodu.

On je naglasio da u ovoj godini slijedi organizaciona, ali i dalja finansijska konsolidacija.

Već je urađena i stupila na snagu nova Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave u Pljevljima. Smanjićemo broj  javnih preduzeća, sve u cilju racionalizacije i efikasnijeg odgovora opštinskih službi i preduzeća na potrebe građana. Nastavićemo ulaganja u kulturne programe, aktivnosti mladih i pojačati, već izdašnu podršku selu i poljoprivredi, zaključio je predsjednik Đačić.

Pored predsjednika Đačića na konferenciji su govorili predsjednik SO Pljevlja g-din Dragiša Sokić, potpredsjednica opštine g-đa Anela Kriještorac, VD sekretarka za društvene djelatnosti g-đa Emina Salihović i g-din Budimir Bajčetić sekretar za privredu opštine Pljevlja.

Bez odgovora na pitanja dopisnika „Dana“ Božidara Jelovca.

Na konferenciji za medije nije bio pozvan dopisnik dnevnih novina „Dan“, Božidar Jelovac. Kako je predsjednik Opštine kazao on je lično donio tu odluku. Takođe Đačić je kazao da je namjeravao ukoliko se Jelovac pojavi da ne počne svoje obraćanje medijima. Po njegovim riječima to je uradio je zbog, kako je rekao uloge Jelovca kao „ključnog aktera u neviđenoj harangi“ protiv tadašnjeg sekretara za društvene djelatnosti Mersudina Halilovića, a vezano za, „lažne informacije povodom pokušaja održavanja proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine u sali Doma vojske“. Đačić je kazao da Jelovac daje izjave za javnost u ime više organizacija i pojavljuje se kao nosilac više funkcija, a ovoga puta „predpostavljam da se pojavio kao dopisnik „Dana“. Predsjednik opštine Pljevlja kazao je da je ipak na kraju odlučio da i pored prisustva Jelovca počne svoje izlaganja, ali da neće odgovarati na njegova pitanja. Na pitanja Jelovca nisu htjeli da odgovaraju ni saradnici predsjednika opštine.

Šefica Kabineta predsjendika Opštine Maja Rondović kazala je da se pitanja mogu  dostaviti i pismenim putem.

Komentariši