PODIJELI

U izvještaju o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore od 2018. do 2020. navodi se da je djeimično realizovana izgradnja graničnog prelaza “Ranče”, za šta će biti izdvojeno oko dva miliona eura. Nedavno je Uprava za imovinu donijela rješenje da nije potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Graničnog prelaza „Ranče”, na djelovima jednog broja katastarskih parcela u selu Vijenac. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je, da se ne očekuju negativni uticaji na segmente životne izgradnjom novog graničnog prelaza. Granični prelaz biće pomjeren u unutrašnjost pogranične linije i nalazi se na mjestu gdje se sa magistralnog puta odvaja lokalni seoski put, koji će kako je planirano biti izmješten. To znači da će mještani, prije svega sela Obarde i Ranče riješiti problem plasmana poljoprivrednih proizvoda. Prema projektu biće izgrađena nova administrativna zgrada i kontrolne kabine, objekat za detaljan pregled vozila, nadstrešica, objekat pratećih sadržaja sa javnim toaletima, vaga, boks za pse, a predviđene su posebne kolovozne trake za teretna, putnička vozila i autobuse. Mada nije naveden krajnji rok izgradnje može se predpostaviti da će to biti do kraja naredne godine. Iz godine u godinu sve više putnika odlučuje se da svoj put prema unutrašnjosti države nastavi preko graničnog prelaza “Ranče”. Prema podacima koje je prilikom obilježavanja dana MUP-a Crne Gore iznio načelnik Centra bezbjednosti Pljevlja Dragan Slavulj, u 2017. godini državnu granicu preko ovog graničnog prelaza porešlo blizu milion putnika, a samo u avgustu ove godine granični prelaz “Ranče” prešlo je 240.000 putnika.

Izgradnja novog graničnog prelaza potvrđena je sporazumom Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije. Takođe ovim Sporazumom predviđena je izgradnja zajedničkog graničnog prelaza između Crne Gore i Srbije na Čemernu, ali se za sada u kratkoročnim planovima ne pominje dokumentacija o izgradnji ovog graničnog prelaza.

 

Komentariši