PODIJELI

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka boravio je danas u radnoj posjeti našoj Opštini. U okviru radnog sastanka ministar Zenka i predsjednik Opštine, Mirko Đačić, potpisali su Sporazum o razumjevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama.

U okviru promocije i unapređenja nacionalnih politika u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava i sloboda, te ostvarivanja politike jednakih mogućnosti, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka boravio je 23. januara 2019. godine u radnoj posjeti opštini Pljevlja.

Tokom radnog sastanka ministar Zenka i predsjednik Opštine, Mirko Đačić, potpisali su Sporazum o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama.

Predsjednik Đaćič je nakon potpisivanja Memoranduma o razumjevanju istakao da se ovoj osjetljivoj temi mora prići sa posebnom pažnjom i da ljudska prava i slobode moraju biti obezbjeđeni u punom kapacitetu.

Ministar Zenka je rekao da su Pljevlja 20. potpisnici ovog Memoranduma i da vjeruje da će se u našoj opštini ispuniti sve što Memorandum podrazumijeva.

Potpisivanje Sporazuma o razumjevanju je obaveza svake lokalne samouprave iz nacionalnog strateškog dokumenta koji prati ovu oblast.

Komentariši