PODIJELI

Vanredna sjednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj bi se raspljavalo, u pet tačaka dnevnog reda, o štetnim posledicama aerozagađenja u Pljevljima neće biti održana, odlučeno je na kolegijumu predsjednika SO Pljevlja, međutim o predlozima opozicije raspravljaće se na redovnoj 7. sjednici SO pljevlja koja će biti održana 8. februara. Kako nam je kazao jedan od potpisnika incijative odbornik Demokrata Nikola Rovčanin, dogovoreno je da se svih pet tačaka dnevnog reda, koje je predložila opozicija svrsta u jednu, a da on na toj sjednici predloži da se uvrsti u dnevni red.

Podsjetimo opozicioni odbornici Skupštine opštine Pljevlja zatražali su održavanje vanredne sjednice SO na kojoj bi se raspravljalo o hitnim mjerama koje treba da preduzme opština Pljevlja radi ublažavanja štetnih posledica aerozagađenja po zdravlje građana. Opozicini odbornici: Milojica Tešović, Nikola Rovčanin, Bojan Krvavac, Dušan Janjušević, Miroslav Anđelić, Vanja Dukić, Milan Lekić, Slavica Batizić, Rajko Palibrk, Milovan Gogić, Vladislav Bojović, Anđela Đuković, Božidar Bajić i Danko Šarančić predložili su da sjednica ima pet tačaka dnevnog reda:

1.Razmatranje informacije o Službe za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha u Pljevljima u poslednja tri mjeseca sa predlogom mjera za rješavanje problema prekomjernog zagađenja.

2. Predlog odluge o hitnim mjerama koje treba da preduzme opština Pljevlja radi ublažavanja štetnih posledica aerozagađenja po zdravlje građana.

3. Predlog zahtjeva Vladi Crne Gore za hitno rješavanje problema aerozagađenja i sveukupne zagađenosti životne sredine u Pljevljima

4. Predlog javnog protesta Vladi Crne Gore zbog nepoštovanja Zakona o životnoj sredini

5. Predlog javnog apela domaćim i međunaroniminstitucijama, medijima i NVO sektoruzahitno i trajno rješavanje ekoloških problema Pljevalja.

Komentariši