PODIJELI

Sekretarijat za uređenje prostora utvrdio je program javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2020.

U našoj opštini 25. januara počela je javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2021 i trajaće do 8. februara.

U narednih 15 dana koliko traje javna rasprava, uvid u Nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2021 biće dostupan svakog radnog dana u vremenu od 12.00- 15.00 časova u zgradi opštine Pljevlja-Sekretarijat za uređenje prostora  i na internet sajtu opštine Pljevlja.

Iz Sekretarijata pozivaju građane, organizacije, javne službe, NVO i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi radi stvaranja što kvalitetnije osnove dokumenta.

Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2021 zainteresovani subjekti mogu dostaviti u pisanoj formi  na arhivu Građanskog biroa opštine Pljevlja ili putem elektronske pošte na mejl Opštine sve do 8. februara 2019. godine.

Glavna rasprava biće održana 1. februara 2019 godine, u 12.00 časova, u sali Skupštine opštine Pljevlja.

Nakon isteka roka, predviđenog za javnu raspravu, Sekretarijat za uređenje prostora će sumirati javnu raspravu, sačiniti izvještaj u roku od 5 dana od dana njenog završetka, pri čemu će se posebno razmatrati i zauzeti stavovi po podnijetim predlozima, primjedbama i sugestijama, na osnovu čega će biti izrađen konačni Nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2021.

Komentariši