PODIJELI

Vlada Crne Gore je donijela Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019. godinu kojim je predviđeno izdvajanje gotovo milion evra za finansiranje podrške izgradnje vodovoda, uz učešće opština i mještana u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda.

Programom podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019. godinu Vlada Crne Gore je utvrdila u obim sredstava za finansiranje vodoprivrednih aktivnosti u 2019. godine. Planirana su sredstva u iznosu od 970 hiljada evra za finansiranje podrške izgradnji vodovoda, uz učešće opština i mještana u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja može, u toku izvršenja  Programa, neutrošena sredstva preusmjeriti sa jednog objekta na drugi, kao i vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i preusmjeravati ih sa jedne namjene na drugu do visine ukupnih sredstava predviđenih  Programom. Za opštinu Pljevlja predviđena su sredstva u iznosu od 55 hiljada evra. Za vodovod Boljanići namjenjeno je trideset hiljada evra. Za  vodovod Maoče izdvojeno je petnaest hiljada evra.

Projekat vodovoda Gornja Rudnica biće podržan sa deset hiljada evra. Ovim programom najviše sredstava je predviđeno za Podgoricu i Nikšić.    

Komentariši