PODIJELI

Od 31 dan u januaru, 30 dana srednje dnevne vrijednosti suspendovanih PM10 čestica bilo iznad propisane granične vrijednosti. Tokom črtiri dana bila je prekoračena i granična vrijednost za srednju dnevnu koncentraciju sumpor oksida.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavila je izvjaštaj Centar za ekotoksikološka ispitivanja o rezultatima kvaliteteta vazduha u januaru. Rezultati mjerenja PM10 čestica su više nego zabrinjavajući. Od 31 dan u januaru, trideset srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 bilo je iznad propisane granične vrijednosti. Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 poređene su sa propisanom graničnom vrijednošću od (50μg/m3).

Naša redakcija je pratila satne rezultate koncentracije PM10 čestica u januaru koje su u prekoračenju bile i do 16 puta. Svi Pljevljaci su svoje svakodnevne poslove obavljali kao da je situacija sasvim normalna. Iz Agencije su nam obično saopštavali da ti podaci nisu validirani i da tek njihovom validacijom imamo pravo stanje kvaliteta vazduha. Ovlašćeni subjekat u Crnoj Gori za te poslove je Centar za ekotoksikološka ispitivanja i njihovi podaci iz januara su više nego zabrinjavajući. Samo u jednom mjesecu imali smo prekoračenje srednje dnevne vrijednosti 30 puta a godišnje je dozvoljeno 35 puta.

Na primjer u istom period u Podgorici je bilo 10 dana sa prekoračenjima, u Nikšiću 12 i u Baru 3 dana.

Ni u februaru kvalitet vazduha nije mnogo bolji. Pratili smo rezultate satnih vrijednosti 18. i 19. februara i stalno su bila u prekoračenju u poređenju sa srednjom dnevnom vrijednosti. Jutro 20. februara, iako se nazire sunce nije ništa bolje. U 9 sati koncentracija ovih lebdećih čestica je 279,9 mikrograma po metru kubnom.

Agencija za zaštiti prirode i životne sredine objavila je rezultate mjerenja suspendovanih PM10 čestica u periodu od 8. do 14. februara na mjernom mjestu Gagovića imanje. Od šest dana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 registrovana su tokom 4 dana. Najveća koncentracija je izmjerena 14. i iznosila je 189,35µg/m3.

Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardni kvaliteta na godišnjem nivou, stoji u izvještaju.

Sve jednočasovne vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisane granične vrijednosti u januaru. Četiri srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida su bile iznad propisane granične vrijednosti. Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3 ) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3)

Sve izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u januaru bile ispod propisane granične vrijednosti.

Komentariši