PODIJELI

Opština Pljevlja je raspisala javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za završetak radova na spomeniku Stražica. Za okončanje radova na rekonstrukciji spomenika, koji su počeli još 2015. godine, lokalna uprava je predvidjela 50 hiljada eura. Otvaranje ponuda obaviće se 13. marta, a ako izvođač bude odabran, rok za završetak radova određen je na 60 dana.

– Predviđeni su arhitektonski – konzervatorski radovi na pristupnom platou sa stepeništem, platou ispred kripte, mauzoleju, reljefu i bronzanim skulpturama, obelisku, kao i konstruktivna sanacija – navodi se u opisu poslova uz pojašnjenje da se traži i garancija od 10 godina na radove koji utiču na stabilnost i bezbjednost objekta.U javnom pozivu navode se i radovi u vezi sa strujom, osvjetljenjem, zatim postavljanje gromobrana i sistema video-nadzora.

– Objekat je kulturno dobro i prije preduzimanja bilo kakvih intervencija neophodno je izraditi detaljan snimak postojećeg stanja, jer nakon sanacije mora biti indentičan prvobitno projektovanom stanju – navodi se u javnom pozivu.

Spomenik palim borcima na Stražici u Pljevljima podignut je 1961. godine, povodom 20-godišnjice Pljevaljske bitke. Radovi na njegovoj rekonstrukciji počeli su 2015. godine. Ugovor o sanaciji, vrijedan oko 175.000, Opština Pljevlja potpisala je sa GP „Obnova“ početkom juna, dok je izvođač uveden u radove u julu i trebalo je da ih okonča za pet mjeseci. Usled nesporazuma sa lokalnom upravom izvođač je napustio gradilište, a na naredne javne pozive niko se nije javljao.

Komentariši