PODIJELI

Elektroprivreda  Crne Gore je novembru 2018. godine objavila je Akcioni plan za potrebe izgradnje kasete III Deponije Maljevac lokacija za odlagalište pepela i šljake.

U dokumentu Eletroprivrede se navodi Za realizaciju projekta ”Nastavak korišćenja i fazna rekultivacija deponije pepela i šljake TE Pljevlja – Maljevac” potrebno je eksproprisati katastarske parcele, koje se nalaze u naselju Zbljevo, koje je direktno pogođeno, jer se u istom nalazi lokacija za kasetu III Deponije Maljevac, na kojoj se ne nalaze objekti, lokacija zaštitnog pojasa 300 m od granice deponije, gdje ima stambenih i pomoćnih objekata, koje je potrebno eksproprisati, u kojim lica stanuju kao jedinom mjestu boravka kao i u kojim borave povremeno jer imaju izgrađene stambene  objekte ili stanove u gradskom naselju Pljevalja.Za nepokretnosti lica koja su ozbiljnije ugrožena realizacijom Projekta, jer ista gube cjelokupno zemljište koje posjeduju, a uz to su stalno nastanjeni u objektima koji se takođe eksproprišu radi realizacije Projekta, pored naknade za objekte i zemljište u visini tržišne vrijednosti nepokretnosti, zasada i usjeva, planira se i naknada svih prelaznih troškova i  troškova preseljenja. Licima koja su ozbiljnije pogođena Projektom, kao i ostalim licima pogođenim Projektom, naknada će se u svakom slučaju isplatiti prije preseljenja. Prilikom procjene nepokretnosti, zasada i usjeva na parcelama vlasništvo lica pogođenih Projektom kojim je bavljenje poljoprivredom jedini izvor prihoda, Komisija za procjenu nepokretnosti će posebno voditi računa o činjenici da je prihod od tog zemljišta uslov za  egzistenciju, pa će u smislu poglavlja V Zakona o eksproprijaciji, procjenu izvršiti u zavisnosti od toga da li se radi o vinogradu, voćnjaku, rasadniku i dr. Prosječna starosna granica lica, pogođenih ovim Projektom je oko 50 godina. U selu uglavnom žive stariji ljudi, dok su njihovi potomci uglavnom na studijama ili rade u drugim gradovima. Na licu mjesta je pronađeno i par nepokretnosti, čiji vlasnici su umrli, a naslednici iste ne obilaze, zatim nepokretnosti, čiji vlasnici stanuju u inostranstvu i gotovo ne obilaze te nepokretnosti, te nepokretnosti na kojima se nalaze stare kuće, koje vlasnici povremeno obilaze i koji uglavnom žive u gradu ili njegovoj blizini.Utvrđeno je da u selu stalno boravi svega 12 porodica, da te porodice uglavnom drže stoku, te posjeduju manje bašte i voćnjake.

Komentariši