PODIJELI

U prošloj godini opština Pljevlja i DOO Komunalne usluge solidarno su isplatili 1888 evra za materijalne i nematerijalne troškove od pasa lutalica. Sudski troškovi u ovim slučajevima su bili 2.141 evro.

U 2018-oj godini opština Pljevlja i DOO Komunalne usluge za pet izvršnih presuda od ujeda pasa lutalica i nanošenja materijalne  štete platili su 1.888 evra. Za materijalnu oštetu isplaćeno je 288 evra a nematerijalna oštećena plaćena su 1.600 evra. Sudski troškovi u ovih pet sudskih procesa koštali su 2.141 evro. Oko 400 evra je koštala jedna nadoknada bez sudskih troškova. Procjena oštećenja zavisi od vještaka a sudski troškovi od broja rasprava, kaže pravnica iz Komunalnih usluga Mira Vuković.

Opština Pljevlja i DOO Komunalne usluge solidarno isplaćuju ove troškove.

U ovoj godini, do sada, je procesuirano pet slučejeva od ujeda pasa i nanošenja meterijalne štete.

U ovom poslu Komunalne usluge moraju da poštuju Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja i Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava sklonište za napuštene životinje koji je 2015. Godine donijelo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Iz Komunalnih usluga apeluju na sve naše sugrađane, koji imaju pse, da se i oni ponašaju u skladu sa zakonima o držanju životinja. Jer, više puta zaposleni iz Skloništa za napuštene životinje suočeni su sa zloupotrebama. Dešava se da vlasnici jednim telefonskim pozivom žele da se oslobod svojih ljubimaca. Iako, se zaposleni odazovu svakom pozivu vrlo teško je da svaki  i realizuju. Teško je na otvorenom seoskom području uhvatiti psa, a pri tome imaju samo jedno vozilo koje u ovim zimskim danima ne može da stignu do udaljenih naselja, jer nije terensko. Zato  svi moramo biti humani i voditi računa kako bi što manje bilo pasa lutalica, a samim tim i svih vrsta troskova.

Komentariši