PODIJELI

Drugoj sjednici Odbora za razvoj sela i poljoprivrede, održanoj 14. marta, od pet članova odbora prisustovala su tri člana. Oni su razmatrali predlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u ovoj godini i Izvještaj Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda za prošlu godinu. Predsjednik Odbora, Danko Šarančić, nam je rekao da prva tačka nije dobila saglasnot Odbora, dok su drugu tačku podržali jednoglasno.

Sekretar Sekretarijata za privredu, Budimir Bajčetić je obrazložio da su najveće štete od elementarnih nepogoda bile 2012. godine i da su tada štete na prostoru naše opštine procjenjene na preko 1 880 000 evra. Tokom prethodne 2018. godine evidentirane su štete u ukupnom iznosu od 72 000 evra, nastale uglavnom  od požara na stambenim objektima, štete od udara groma  kao i štete na poljoprivrednim kulturama uzrokovanim vremenskim nepogodama. Po zakonu, obeštećenja ne isplaćuje opština, nego Vladina komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda opredjeljuju određenu pomoć.

Komentariši