PODIJELI

NVO „Da zaživi selo“ je početkom marta pokrenuo novi ekološki projekat, pod nazivom „Efikasnija Pljevlja“. Opšti cilj projekta je sprovođenje mjera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Pljevlja. Direktor ove NVO, Vaso Knežević, nam je rekao da će u okviru projekta pokrenuti inicijativu za izradu Lokalne strategije energetske efikasnosti opštine Pljevlja kao i izradu akcionog plana lokalne strategije EE Opštine.

Knežević dodaje da će održati i edukativne radionice za đake osnovnih škola, izraditi brošure o finansijski i nefinansijski zahtjevnim mjerama energetske efikasnosti, a doniraće i energetski efikasne uređaje seoskim školama.

Projekat traje 6 mjeseci, realizuju ga u saradnji sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, a podržan je od strane NVO „Green home“, kao subgrant u okviru projekta „Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori“ koji je finansiran od strane EU kroz program „Instrument za civilno društvo 2016“.

Komentariši