PODIJELI

NVU ,,Zračak nade” organizovao je i drugi dio obuke na znakovnom jeziku u okviru projekta ,,Život u zajednici bez diskriminacije”. Obuka će trajati dva dana a osnovne elemente znakovnog jezika naučiće predstavnici pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUP-a, medija, biznis sektora i NVO sektora.

Djeca sa smetnjama u razvoju treba da imaju izjednačene šanse za odrastanje kao i druga djeca da bi se, kada odrastu, ukljkučili ravnopravno u socijalne, političke, ekonomske i ostale sfere života.Zato je većina projekata NVU ,,Zračak nade” usmjerena ka tom cilju a jedan od tih projekata je i ,,Život u zajednici bez diskriminacije” u okviru kojeg se realizuje obuka na znakovnom jeziku pod nazivom ,,Obuka za znakovni jezik za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUP-a, medija, biznis sektora i NVO sektora”.

Nakon prvog dijela obuke koja je održana u februaru, ponovo smo razgovarali sa Oliverom Gluščević nastavnicom Resursnog centra za sluh i govor iz Kotora.

Komentariši