PODIJELI

Dvadeset srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u februaru bilo je iznad propisane granične vrijednosti.

Kvalitet vazduha u Pljevljima i u februaru, pogotovu kada je riječ o suspendovanim PM10 česticama, nije bio zadovoljavajući.

Dvadeset srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u februaru bilo je iznad propisane granične vrijednosti.

Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću (50μg/m3), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

U Pljevljima je u januaru i februaru to prekoračenje bilo 50 puta, 30 dana u januara i evo 20 dana u februaru.

Sve srednje dnevne koncentracije sumpor dioksida su bile ispod propisane granične vrijednosti u februaru. Jedna jednočasovna vrijednost sumpor dioksida je bila iznad propisane granične vrijednosti.

Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3).

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3). Sve izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u februaru mjesecu  ispod propisane granične vrijednosti.

Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardni kvaliteta na godišnjem nivou.

Praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom februara, u skladu sa Programom monitoringa vazduha za 2019. izrađenim od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma odnosno Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, realizovao je D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

Programom monitoringa vazduha je obuhvaćeno sistematsko mjerenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim stacionarnim-mjernim stanicama.

Komentariši