PODIJELI

Upravni sud je odbio tužbu Vektre Jakić protiv opštine Pljevlja povodom poreza na nepokretnosti za 2016. godinu.

U tužbi ”Vektre Jakić” je navedenon da Opština Pljevlja nije postupila po ranijoj presudi Upravnog suda, niti je cijenjena njihova žalba u odnosu na promjenu odluke o porezu na nepokretnosti u 2016. godini. Opština Pljevlja je utvrdila porez na nepokretnosti za ”Vektru Jakić” u ukupnom iznosu od 279.183,36 €, od čega 207.024,476 € za objekte i 72.158,60 € za zemljište, a sve prema iskazanoj tržišnoj vrijednosti nepokretnosti u poslovnim knjigama. ”Vektra Jakić” je tužbi navela kako je za usvajanje plana reorganizacije nadležnom sudu dostavljena skupštinska odluka o utvrđivanju poreske stope, to je za period od pet godine od 2013. godine, usvojen Plan sa projektovanom stopom od 0,50%. Izjašnjenje obradjivača Plana reorganizacije sadrži sve fiksne troškove za period od pet godina, pa i troškove na ime poreza na nepokretnost za period od pet godina. Zbog toga smatra da se stopa koju je primijenio prvostepeni organ do 1% nije mogla primijeniti. Sud je tužbu odbio kao neosnovanu, a u obrazloženju se između ostalog kaže po ocjeni suda Plan reorganizacije ne može biti osnova za utvrđivanje visine poreske obaveze. Sud je cijenio i ostale navode tužbe ali je našao da nijesu od uticaja na donošenje drugačije odluke u ovoj upravnoj stvari.

Komentariši