PODIJELI

Održana je centralna javna rasprava o donošenju odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, u odnosu na postojeću odluku prema novoj odluci obračun naknade vršiće se po kvadratu neto površine. Javna rasprava traje 15 dana do 12. aprila svi zainteresovani mogu dostaviti primjedbe.

Komentariši